Alla olevasta taulukosta näkee Turun lähistön ratojen etäisyydet Turun Kauppatorilta sekä kilometreinä että arvioituna ajoaikana.

RATOJEN  ETÄISYYDET